Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för 46. Fakk alla- om skjutningar och det dödliga våldet

46. Fakk alla- om skjutningar och det dödliga våldet Har passerat

Torsdag 17 november 2022 18:00 - 19:30 Lilla scenen

Talare: Sofia Karemyr
Paneldeltagare: Khalid Mohammed, Maria Moraes

MR-dagarnas program 2022 tar avstamp i en frustration kring hur vi idag talar om trygghet och säkerhet. Vems trygghet och säkerhet värderas högst? Vad räknas över huvud taget som viktigt för ett tryggt och säkert liv? Kvällsprogrammet kommer att behandla våldet och skjutningarna i landets socioekonomiskt utsatta områden, men lyfta frågan ur ett rättighetsperspektiv med individen i centrum. Vad är det som gör att unga människor hamnar i kriminalitet? Varför sticker det dödliga våldet ut i kriminalstatistiken? Och hur vänder vi trenden? Kvällen inleds med utdrag ur Teater Fryshusets bejublade Fakk alla och följs upp av ett panelsamtal.

Regi Ulf Stenberg och Emil Rosén Adsten

Arrangör(er)

Mänskliga Rättighetsdagarna

Programpunkt/Miniseminarium

Programpunkt (60 minuter)

Vilken primär målgrupp riktar sig programförslaget till?

Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Föreläsare

Sofia Karemyr Talare

Skådespelare

Profilbild för Khalid Mohammed

Khalid Mohammed Paneldeltagare

For The People (F.T.P)

Profilbild för Maria Moraes

Maria Moraes Paneldeltagare