Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för 17. Ska man behöva känna sig rädd för att vittna?

17. Ska man behöva känna sig rädd för att vittna? Har passerat

Torsdag 17 november 2022 13:00 - 14:00 Bryggaren

Moderator: Cornelia Johansson
Paneldeltagare: Jens Lindborg, Malin Bengtsson, Tilda Blick

Tiotusentals vittnar i svenska domstolar varje år och i de allra flesta fall går detta helt odramatiskt till. I undantagsfall blir vittnen hotade eller skrämda till tystnad och just dessa fall blir ofta uppmärksammade i media, vilket är förståeligt. Men rädslan om att vittna sprider sig snabbt även till personer där hotbild saknas, och en ökad vittnesrädsla är idag ett faktum, och konsekvenserna likaså. Rättsväsendet får svårare att klara upp brott och brottsoffer får i lägre utsträckning upprättelse. Vad kan vi göra för att bättre skydda och stärka målsägande och vittnen? Ett fungerande rättssamhälle kräver att människor känner tilltro till rättsvårdande myndigheter och upplever trygghet genom hela rättsprocessen. Att målsägande och vittnen vågar vittna och delta i rättsprocesser är en grundförutsättning för rättssamhället och för att vi alla ska kunna leva ett liv i trygghet och säkerhet.

 Brottsofferjouren bedriver vittnesstöd på ett femtiotal domstolar i Sverige och möter dagligen människor som ska vittna. Vilka är deras erfarenheter och på vilket sätt bidrar vittnesstöd till en ökad trygghet bland vittnen?


Arrangör(er)

Brottsofferjouren Sverige

Programpunkt/Miniseminarium

Programpunkt (60 minuter)

Vilken primär målgrupp riktar sig programförslaget till?

Intresserad allmänhet

Språk

Svenska

Ämnestagg

Rättssäkerhet

Nivå

Medel

Programform

Panelsamtal/föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Cornelia Johansson

Cornelia Johansson ModeratorUtställare

Brottsofferjouren Sverige

Profilbild för Jens Lindborg

Jens Lindborg Paneldeltagare

Advokaterna Hurtig & Partners

Jens är biträdande jurist i Örebro på Advokaterna Hurtig & Partners som specialiserar sig på utredningar, brottmål och civilprocesser.

Malin Bengtsson Paneldeltagare

Brottsofferjouren Sverige

Malin har många års erfarenhet av att arbeta med vittnesstödsverksamhet. Idag är hon projektledare för COVIS (Court Based Support Service for Victims and Witnesses of Crime), ett EU-projekt med brottsofferjourer i fem olika länder och Victim Support Europe som samarbetspartner.

Tilda Blick Paneldeltagare

Brottsofferjouren Örebro län

Tilda Blick är vittnesstödssamordnare vid Örebro tingsrätt