Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för 32. Hot och hat mot förtroendevalda – en demokratifråga

32. Hot och hat mot förtroendevalda – en demokratifråga Har passerat

Torsdag 17 november 2022 14:30 - 15:30 Näbben

Föreläsare: Anna-Lena Pogulis, Förtroendevald från Kommuner och regioner

I Sverige finns drygt 36 000 personer med politiska förtroendeuppdrag, 96 procent är fritidspolitiker som sköter sina uppdrag jämte arbete och studier. Att kunna verka i sitt förtroendeuppdrag, och att personer med olika erfarenheter, ålder, kön och bakgrund på lika villkor kan engagera sig politiskt är av grundläggande betydelse för vår representativa demokrati. Det är svårare idag att både behålla förtroendevalda och att rekrytera nya förtroendevalda. Alla förtroendevalda oavsett bakgrund ska kunna vara trygga och säkra i sitt uppdrag. 

Förekomsten av hot och hat mot förtroendevalda utgör ett hot mot vårt demokratiska system. Statistik visar att många förtroendevalda har erfarenheter av hot och hat, och att förtroendevalda kvinnor och unga förtroendevalda riskerar att drabbas i oproportionerligt hög utsträckning. 

Det är viktigt att arbeta förebyggande, och att vi alla utgör en motståndskraft mot hat och hot i det demokratiska samtalet. På seminariet berättar vi också om hur hot och hat drabbar olika, och att underrepresenterade grupper ofta drabbas hårdare. Vi visar ett verktyg för att förebygga risken att hor och hat uppstår. 

Vid seminariet medverkar förtroendevalda samt  Anna-Lena Pogulis, som samordnar arbetet mot hot och hat mot förtroendevalda hos SKR.


Arrangör(er)

Sveriges Kommuner och Regioner

Programpunkt/Miniseminarium

Programpunkt (60 minuter)

Vilken primär målgrupp riktar sig programförslaget till?

Förtroendevalda

Språk

Svenska

Ämnestagg

Metod
Rättssäkerhet

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Nivå

Medel

Programform

Panelsamtal/föreläsning

Föreläsare

Profilbild för Anna-Lena Pogulis

Anna-Lena Pogulis Föreläsare

SKR

Handläggare SKR

Förtroendevald från Kommuner och regioner Föreläsare

Det kommer att komma fler föreläsare.