Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för 21. Hur kan sektorsamverkan leda till att fler klarar skolan?

21. Hur kan sektorsamverkan leda till att fler klarar skolan? Har passerat

Torsdag 17 november 2022 13:00 - 14:00 Näbben

Moderator: Golnaz Hashemzadeh Bonde
Paneldeltagare: Helen Forsström Noren, Henrik Szabo, Mats W. Lundberg

16 058 elever lämnade grundskolan utan gymnasiebehörighet 2021. Den svenska skolan blir allt mer ojämlik.  Idag finns det skolor i Sverige där 70% av eleverna inte når gymnasiebehörighet, det är ett demokratiskt problem med långtgående konsekvenser.  Stiftelsen Läxhjälpen bjuder tillsammans med Sandvik och Haninge kommun in till ett samtal kring hur samverkan mellan olika sektorer kan skapa verklig effekt samt skapa jämlika förutsättningar för eleverna här och nu. 

Genom en unik metod har Stiftelsen Läxhjälpen sedan 2007 arbetat med detta, vilka lärdomar och utmaningar har man mött på vägen? Hur värderar olika sektorer/branscher en ideell aktör? Hur kan sektorsövergripande samarbeten subventionera kostnaden för offentlig sektor? Henrik Szabo, generalsekreterare på Stiftelsen Läxhjälpen kommer tillsammans med aktör från näringsliv och offentlig sektor samtala om förebyggande insatser som skapar trygghet. Många av de faktorer som påverkar vår upplevelse av trygghet såsom möjligheten till anställning, deltagande och inkludering i samhällslivet kan härledas till  god och likvärdig utbildning. Samtalet kommer lyfta hur man kan arbeta med en trygghetsskapande metod över sektorsgränser för att få fler elever att klara skolan. 

Arrangör(er)

Stiftelsen Läxhjälpen

Programpunkt/Miniseminarium

Programpunkt (60 minuter)

Vilken primär målgrupp riktar sig programförslaget till?

Tjänstepersoner (kommun, region, statlig myndighet)

Språk

Svenska

Ämnestagg

Barn och unga

Nivå

Grund

Programform

Panelsamtal/föreläsning

Föreläsare

Golnaz Hashemzadeh Bonde Moderator

Inkludera

VD och grundare Inkludera

Helen Forsström Noren Paneldeltagare

Haninge kommun

Biträdande verksamhetschef grundskola

Henrik Szabo Paneldeltagare

Stiftelsen Läxhjälpen

Generalsekreterare på Stiftelsen Läxhjälpen

Mats W. Lundberg Paneldeltagare

Sandvik

Head of Sustainability