Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för 25. Politiska förslag mot grov brottslighet: är de förenliga med människorättsnormer?

25. Politiska förslag mot grov brottslighet: är de förenliga med människorättsnormer? Har passerat

Torsdag 17 november 2022 14:30 - 15:30 Club 700

De senaste årens rättspolitiska debatt har präglats av krav på hårdare tag för att komma tillrätta med grov brottslighet som terrorism och gängkriminalitet. De politiska partierna tävlar om att komma med de mest kraftfulla förslagen som ofta går ut på fler tvångsmedel, strängare straff och ökad hemlig övervakning. Målet är att ha fler verktyg för att mer effektivt kunna bekämpa den grova brottsligheten, vilket också ofta porträtteras som ett sätt att öka tryggheten. 

Att se till att personer som begår brott döms till ansvar är en av rättsstatens viktigaste funktioner, men lagföringen måste ske på ett rättssäkert sätt och med beaktande av mänskliga rättigheter. I seminariet har vi ett samtal om huruvida de senaste politiska förslagen lever upp till gällande rättighetslagstiftning, och vems trygghet förslagen egentligen adresserar. 


Moderator: 

Dennis Martinsson, universitetslektor i rättsvetenskap och doktor i straffrätt

Panel:

  • Henrik Tham, professor emeritus i kriminologi
  • Annika Åkerberg, människorättsjurist på Civil Rights Defenders
  • Maryam Arfaoui, biträdande jurist vid Advokatbyrån Olsson Liljaoch ordförande för Svenska avdelningen av Internationella Juristkommissionen.
  • Birgitta Göransson, psykolog och fd kriminalvårdsdirektör samt ledamot i redaktionsrådet för Tidskrift för Kriminalvård.
Arrangör(er)

Civil Rights Defenders

Programpunkt/Miniseminarium

Programpunkt (60 minuter)

Vilken primär målgrupp riktar sig programförslaget till?

Tjänstepersoner (kommun, region, statlig myndighet)

Språk

Svenska

Ämnestagg

Rättssäkerhet