Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för Ungas roll i utvecklingssamarbetet

Ungas roll i utvecklingssamarbetet Har passerat

Fredag 18 november 2022 10:00 - 10:30 Globala scenen

Föreläsare: Hanne Karlsson, Vsevolod Lukashenok

Unga utgör idag den näst största målgruppen i Sveriges internationella utvecklingssamarbete, men ofta stannar ungas delaktighet vid inkluderingen av unga som målgrupp. Trots att Sveriges bistånd ska utgå från ett rättighetsbaserat förhållningssätt är inte alltid unga med och beslutar om de insatser som rör dem. 

I detta miniseminarium presenterar KFUM Sverige resultaten från sin rapport "Ung makt i utveckling" som granskat och kartlagt hur unga porträtteras och inkluderas i Sveriges biståndsarbete, och ställer sig frågan: Hur kan vi öka ungas delaktighet i svenskt utvecklingssamarbete och säkerställa att ungas röster får höras i frågor som rör global hållbar utveckling? 


Arrangör(er)

KFUM Sverige

Programpunkt/Miniseminarium

Miniseminarium (25 minuter)

Vilken primär målgrupp riktar sig programförslaget till?

Civilsamhälle

Språk

Svenska

Ämnestagg

Global utveckling

Nivå

Medel

Programform

Panelsamtal/föreläsning

Föreläsare

Hanne Karlsson Föreläsare

Profilbild för Vsevolod Lukashenok

Vsevolod Lukashenok FöreläsareUtställare

KFUM Sverige