Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för 30. Rättigheter på riktigt och antidiskriminering i praktiken

30. Rättigheter på riktigt och antidiskriminering i praktiken Har passerat

Torsdag 17 november 2022 14:30 - 15:30 Teatercaféet

Föreläsare: Jannie Lehman, Johanna Ingemarsson
Moderator: Aws Al-Kohaili
Paneldeltagare: Anna Rosenmüller Nordlander, Lars Arrhenius, Ola Linder

Har den som utsätts för diskriminering i Sverige möjlighet att få upprättelse? Vem ska stå för kostnaderna och är det rimligt att en enskild som diskriminerats ska behöva riskera flera hundratusen i rättegångskostnader för att få saken prövad av domstol? Innebär svensk lagstiftning i praktiken att det föreligger ”access to justice” för den som utsatts för diskriminering?

 

Antidiskrimineringsbyråerna i Sverige har talerätt i diskrimineringsmål och driver några fall varje år. Men det sker inte utan problem. Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne har stött på problem där rättegångsbalkens regler tolkades olika av tingsrätt och hovrätt i ett mål om diskriminering kopplat till funktionsnedsättning som byrån driver. Antidiskrimineringsbyrån Malmö mot Diskriminering riskerade att betala närmare 800 000 kr i rättegångskostnader för att få ett mål om bristande tillgänglighet vid högskolan prövat.

 

Ska det vara så osäkert att få sina rättigheter prövade i svensk domstol? Ombud från ADB:erna berättar om sina fall och förutsättningarna för den enskilde att få tillgång till rättssystemet. Därefter öppnas det upp för en paneldiskussion med företrädare från antidiskrimineringsbyråerna, intresseorganisationer och ansvariga myndigheter.

Arrangör(er)

Sveriges antidiskrimineringsbyråer

Programpunkt/Miniseminarium

Programpunkt (60 minuter)

Språk

Svenska

Ämnestagg

Diskriminering

Tolkningsalternativ

Teckenspråkstolkas

Föreläsare

Jannie Lehman Föreläsare

Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne

Jurist och verksamhetsansvarig på Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne

Profilbild för Johanna Ingemarsson

Johanna Ingemarsson Föreläsare

Sveriges Antidiskrimineringsbyråer

Jurist på Malmö mot Diskriminering

Aws Al-Kohaili Moderator

Sveriges Antidiskrimineringsbyråer

Jurist och verksamhetsutvecklare på Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne.

Anna Rosenmüller Nordlander Paneldeltagare

Institutet för mänskliga rättigheter

Utredare/jurist på institutet för mänskliga rättigheter.

Lars Arrhenius Paneldeltagare

Diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsman

Profilbild för Ola Linder

Ola Linder Paneldeltagare

Funktionsrättsbyrån