Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för Transpersoners trygghet och otrygghet

Transpersoners trygghet och otrygghet Har passerat

Fredag 18 november 2022 16:30 - 17:00 Lilla scenen

Utställare: Transföreningen FPES

Tidigare fanns det nästan enbart självrekryterande enkäter att tillgå som handlade om transpersoners livsvillkor. Numera innehåller Folkhälsomyndighetens stora undersökning Din Hälsa frågor om trans. Den riktar sig till ett statistiskt säkrat urval ur befolkningsregistret. Dessutom har transföreningen FPES i samarbete med Kantar-Sifo gjort en undersökning av den svenska allmänhetens kunskaper om och inställning till trans och transpersoner. Det finns därmed siffror som belyser frågan från två motsatta håll. Miniseminariet redovisar och diskuterar den bild som uppkommer när resultaten av undersökningarna ställs mot varandra. 

Arrangör(er)

Transföreningen FPES

Programpunkt/Miniseminarium

Miniseminarium (25 minuter)

Vilken primär målgrupp riktar sig programförslaget till?

Civilsamhälle

Språk

Svenska

Ämnestagg

Diskriminering