Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för Svenska FN-förbundet

Svenska FN-förbundet Utställare

66

Presentation
Vi är en ideell organisation och en svensk folkrörelse som arbetar med att föra samman individer och organisationer i ett gemensamt arbete för en bättre värld och för ett starkare och bättre Förenta Nationerna. Vi har tusentals medlemmar som är organiserade i lokalföreningar och distrikt. Vi är dessutom en paraplyorganisation för 72 riksorganisationer som är anslutna till oss som ett stöd för FN-tanken. Genom vår skolverksamhet finns idag även 36 FN-skolor runt om i landet.

Vi gör skillnad. Vi skapar en bättre värld genom att varje dag arbeta för fred, utveckling och mänskliga rättigheter. Vårt arbete sker både lokalt i Sverige, och globalt på olika platser runt om i världen.
Typ

Fredstorget

Representanter

Charlotta Jeppson Utställare

Svenska FN-förbundet