Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022

Region Örebro län, Länsstyrelsen Örebro län, Örebro universitet Utställare

15

Representanter

Profilbild för Daniela Redzic Alkaissi

Daniela Redzic Alkaissi Utställare

Region Örebro län, Länsstyrelsen Örebro län, Örebro universitet

Mari Grönlund Utställare

Region Örebro län, Länsstyrelsen Örebro län, Örebro universitet