Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för OSSE-Nätverket

OSSE-Nätverket Utställare

71

Presentation
Organisationen OSCE (https://www.osce.org/) omfattar 57 deltagande stater. Det är det enda säkerhetspolitiska samarbetsorganet där alla europeiska stater, liksom USA och Kanada och de centraleuropeiska staterna, deltar på lika villkor och tillsammans verkar för ett brett säkerhetsbegrepp som inkluderar ett starkt skydd för individers frihet och rättigheter. OSSE
OSSE är idag en organisation med fokus på konfliktförebyggande, krishantering och demokratiutveckling i fält. OSSE arbetar även för samarbete kring ekonomi, miljö och mänskliga rättigheter.

De svenska OSSE-nätverket består av ett antal frivilligorganisationer samt enskilda medlemmar. Vi ordnar möten och seminarier för att fördjupa kunskaperna om OSSE och öka intresset för OSSE:s idéer. Nätverket tar också initiativ till möten med Utrikesdepartementet och svenska riksdagsledamöter som ingår i OSSE:s parlamentarikergrupp.

Du kan läsa mer på vår webb https://www.ossenatverket.org/ samt på https://www.facebook.com/groups/1217941275255664.
Typ

Fredstorget

Representanter

Anki Wetterhall Utställare

OSSE-Nätverket