Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sverige Utställare

23

Presentation
Funktionsrätt Sveriges vision är ett samhälle för alla. Visionen definieras i Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen. I konventionen tydliggörs vilket ansvar som staten har inom en rad olika samhällsområden, för att människor med funktionsnedsättningar ska kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor.
Vi består av 50 funktionsrättsförbund som slutit sig samman för att agera med samlad kraft.

Medverkar gör också arvfondsprojektet Mitt Vuxenliv – Livskunskap arbetar för att skapa goda förutsättningar och trygghet inför vuxenlivet, för unga med intellektuell funktionsnedsättning. Kognitivt tillgängliga digitala verktyg tas fram i samarbete med flera gymnasiesärskolor.

Projektet ägs av Riksförbundet FUB – Medlemsorganisation i Funktionsrätt Sverige.
Följ projektet på sociala medier @mittvuxenliv


Seminarium som Funktionsrätt Sverige arrangerar:
Fredag kl 9-10
AI och funktionsrätt - från otrygghet mot rättssäkerhet? Skomakaren
https://invitepeople.com/seminars/39195

Seminarier där Funktionsrätt Sverige medverkar:
Torsdag 10-10.30
Är Sveriges ansvarstagande för funktionsrättens globala utveckling hotad? Globala scenen.
https://invitepeople.com/seminars/47311

Torsdag 10.30-11.30
Hur lever Sverige upp till sina åtaganden om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter? Mältaren.
https://invitepeople.com/seminars/39563

Torsdag 14.30-15.30
Rättigheter på riktigt och antidiskriminering i praktiken. Teatercaféet.
https://invitepeople.com/seminars/39732

Torsdag 16-17
Funkofobi - hat & hot mot personer med funktionsnedsättning. Tunnbindaren.
https://invitepeople.com/seminars/39762

Fredag 14.30-15.30
Livet i den säkra hamnen - en utfrågning om ömsesidig integration och rätten till arbete för migranter med funktionsnedsättning i Sverige. Tunnbindaren.
https://invitepeople.com/seminars/39249
Kontaktinformation

Telefon

08-546 404 00

Adress

Landsvägen 50 A

172 27 Sundbyberg

Sverige

Representanter

Monica Klasén McGrath PaneldeltagareUtställare

Funktionsrätt Sverige