Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för  Svenska Röda Korset

Svenska Röda Korset Utställare

2

Presentation
Svenska Röda Korset finns på plats i Örebro för att berätta om vårt breda arbete, där vi bland annat synliggöra vårt områdesbaserade arbetssätt inom programmet "Socialt hållbara städer".

Här möter ni också representanter från Örebro kretsen och Röda Korsets Ungdomsförbund som ger prov på olika delar av vår verksamhet.
Under fredagen vid 12.00 finns vi på Lilla scenen med samtalet Social trygghet och krisberedskap – en fråga om var du bor? med representanter från Borlänge, Linköping och Örebro.

Kom och diskutera lokala krisberedskapsfrågor och områdesutveckling med oss!
Ta del av material om lokal krisberedskap, hälsofrämjande insatser och trygghetsarbete.


Typ

Fredstorget

Kontaktinformation

Telefon

+46 8-452 46 00

Adress

Hornsgatan 54

118 91 Stockholm

Sverige

Representanter

Profilbild för Mikael Morberg

Mikael Morberg ModeratorUtställare

Svenska Röda Korset