Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för My Human Rights

My Human Rights Utställare

38

Presentation
På MR-dagarna deltar vi för att sprida vårt utbildningsmaterial - första versionen av ett digitalt lärspel - barnrättsspelet.se. Spelet baseras på vårt fysiska material "Jag är ett barn.Jag har rättigheter." och är utvecklat tillsammans med barn i åldrarna 10-13 år, med stöd av Allmänna Arvsfonden.

Om My Human Rights:
Att känna till sina grundläggande mänskliga rättigheter ger styrka, mod och en känsla av att man är värd att tas på allvar. Detta kan förändra livet för den som lever under utsatthet och förtryck. My Human Rights är en ideell förening med syfte att stärka kvinnor, män och barns mänskliga rättigheter världen över. Detta gör föreningen genom att sprida kunskap om FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (1948), FN:s kvinnokonvention (1979) och FN:s konvention om barnets rättigheter (1989) på ett innovativt, pedagogiskt och jag-stärkande sätt.
Visionen är att ge kvinnor, män och barn över hela världen möjlighet att äga kunskapen om sina mänskliga rättigheter och stöd att hävda den.
Föreningen grundades år 2012 av Emma Wistrand och Carin Granlund Olsen i övertygelsen om att detta kan bidra till att förändra världen.

Kontaktinformation

Telefon

+47(0)708489133

Sverige

Representanter

Carin Granlund Olsen Utställare

My Human Rights