Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för Svenska Freds- & Skiljedomsföreningen

Svenska Freds- & Skiljedomsföreningen Utställare

74 Fredstorget

Presentation
Svenska Freds är en partipolitiskt och religiöst oberoende ideell förening som verkar för fred, mänsklig säkerhet och global nedrustning. Visionen är hållbar fred i världen. Här bredvid kan du se vår fotoutställning från en vapenmässa.

Svenska Freds är Sveriges största och världens äldsta ännu aktiva fredsförening. Vi är övertygade om att hållbar fred bäst kan åstadkommas utan användning av väpnat våld och vi utgår ifrån att människor kan och vill leva i fred. Med stöd av fakta, analyser och argument verkar vi för att förändra normer, attityder och politik. Vi bildar opinion och granskar och påverkar makthavare för att bekämpa grundorsaker till väpnade konflikter. Genom vårt arbete har vi varit med och förändrat historien en rad gånger.

Kom förbi oss på fredstorget och få ännu mer information om vad Svenska Freds arbetar med och de satsningar vi gör för unga och studenter i Fredsakademin! Ta reda på hur du kan bli en fredscoach, gå en snabbkurs i fred och gör vårt quiz och få en fredspin!
Typ

Fredstorget

Kontaktinformation

Telefon

0707634852

Adress

Polhemsgatan 4

11236 Stockholm

Stockholm

Sverige

Representanter

Miriam Refai Utställare

Svenska Freds- & Skiljedomsföreningen

Sara Husic Utställare

Svenska Freds- & Skiljedomsföreningen