Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022

Diakonia/ Equmeniakyrkan Utställare

58 Huvudarrangör

Typ

Fredstorget

Representanter

Anna Carin P Stenbeck Utställare

Diakonia/ Equmeniakyrkan