Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för Clowner utan gränser

Clowner utan gränser Utställare

80 Fredstorget

Presentation
Clowner utan Gränsers arbete grundar sig i FN:s Barnkonvention och vi möter barn runt om i hela världen med skratt och glädje. Våra artister är clowner, cirkusartister, skådespelare, musiker och pedagoger. Genom att spela föreställningar och bjuda in till cirkusworkshops och lekaktiviteter stärker vi den psykosociala hälsan hos de barn vi möter. Vi väcker hoppet till liv där det riskerar att slockna och vi vet att skratt förändrar världen.

Vi utbildar också personal och volontärer från andra organisationer i Clowner utan Gränsers metoder för att visa hur en kan arbeta med lek och kreativitet i svåra humanitära kontexter. På så vis når vi ännu fler barn och kan stärka deras psykosociala hälsa och rättigheter.

Sedan Clowner utan Gränser Sverige grundades 1996 har vi mött och skrattat med över två miljoner barn i världens värst drabbade områden. Med din hjälp kan vi nå ännu fler.
Typ

Fredstorget

Representanter

Carolina Oviedo Utställare

Clowner utan gränser

Fiorella Öqvist Utställare

Clowner utan gränser

Kajsa Englund Utställare

Clowner utan gränser

Profilbild för Karin Tennemar

Karin Tennemar Utställare

Clowner utan gränser