Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för Centrum för rättvisa

Centrum för rättvisa Utställare

3

Presentation
Centrum för rättvisa är Sveriges första public interest law firm med uppdrag att stärka det konstitutionella fri- och rättighetsskyddet genom prejudikatbildande rättsprocesser. Med juridiken som verktyg har vi i tjugo års tid varit en stark röst för individens rätt. Genom ett stort antal banbrytande prejudikat har vi bidragit till att utveckla juridiken och stärka den svenska rättsstaten. Centrum för rättvisas arbete går ut på att företräda enskilda som har fått sina grundläggande fri- och rättigheter överträdda av staten eller kommunerna. I de allra flesta fallen har våra klienter fått rätt och vi har drivit fram 22 prejudikat från de högsta juridiska instanserna.Representanter

Josefin Granberg Utställare

Centrum för rättvisa