Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för Uppsala universitet & Nationellt centrum för kvinnofrid

Uppsala universitet & Nationellt centrum för kvinnofrid Utställare

52

Presentation
Uppsala universitet är Sveriges första universitet, grundat redan 1477. Vi är idag ett brett forskningsuniversitet med tydliga mål: Att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och samverka med det omgivande samhället för att på olika sätt bidra till en bättre värld.

Uppsala universitet har regeringens uppdrag att utbilda anställda inom offentlig förvaltning i de mänskliga rättigheterna. Syftet är att anställda i offentlig förvaltning ska erhålla en ökad förståelse för sin roll som ansvarsbärare i frågor som rör mänskliga rättigheter. Uppdraget omfattar även anställda inom regional och kommunal förvaltning vars arbete har relevans för implementeringen av de mänskliga rättigheterna och Agenda 2030. Utbildningarna är kostnadsfria. Information utbildningarna finns på https://mr-forum.se.

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor. NCK arbetar med utbildning av yrkesverksamma och studenter, metodutveckling för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor samt med information, forskning och kunskapssammanställning. NCK driver även den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen 020-50 50 50.

Representanter

Annika Engström PaneldeltagareUtställare

Uppsala universitet & Nationellt centrum för kvinnofrid

Hadil Zainal Kamil Utställare

Uppsala universitet & Nationellt centrum för kvinnofrid

Profilbild för Isabelle Berglund

Isabelle Berglund Utställare

Uppsala universitet & Nationellt centrum för kvinnofrid

Profilbild för Johanna Romare

Johanna Romare ModeratorUtställare

Uppsala universitet & Nationellt centrum för kvinnofrid

Profilbild för Karin Sandell

Karin Sandell Utställare

Uppsala universitet & Nationellt centrum för kvinnofrid

Susanne Mattsson Utställare

Uppsala universitet & Nationellt centrum för kvinnofrid

Åsa Witkowski ModeratorUtställare

Uppsala universitet & Nationellt centrum för kvinnofrid