Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för Polismyndigheten

Polismyndigheten Utställare

37

Presentation
Polismyndigheten ska tillsammans med övriga myndigheter inom och utom rättsväsendet genom sina insatser bidra till målet för kriminalpolitiken – att minska brottsligheten och öka människors trygghet. För att tydliggöra Polismyndighetens inriktning och förflyttning har Strategi 2024 tagits fram. Den beskriver vision, verksamhetsidé, mål och strategiska initiativ inför 2024.


Polisens vision

Din polis – gör hela Sverige tryggt och säkert.


Polisens verksamhetsidé

Nära medborgarna och tillsammans leder vi effektivt och engagerat det brottsbekämpande arbetet.


Våra mål inför 2024

Mål 1 – Framgångsrik brottsbekämpning och uppklaring
Mål 2 – Stark lokal närvaro
Mål 3 – Attraktiv arbetsplats och samarbetspartner

Kontaktinformation

Sverige

Representanter

Anders Garpenhag Utställare

Polismyndigheten

Profilbild för Råbert Eriksson-Fredriksson

Råbert Eriksson-Fredriksson Utställare

Polismyndigheten