Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för Embrace Safety

Embrace Safety Utställare

31

Presentation
EMBRACE är det Sverigeledande systemet för brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i samverkan. Vi möjliggör ett kunskapsbaserat arbete med ett enkelt men kraftfullt IT-verktyg och ett partnerskap som tillför kunskap och effektivitet. Vi samarbetar med små och stora kommuner, bostads-/fastighetsbolag och andra samhällsaktörer i hela Sverige.

Med EMBRACE kan ni göra allt det som ett kunskapsbaserat arbete innebär: Kontinuerligt kartlägga och skapa gemensamma lägesbilder, analysera brottens, otrygghetens och otrygghetsskapande händelsers orsaker, dokumentera samordnade insatser som riktas mot problemens orsaker, följa upp och utvärdera de insatser ni gör, samt återkoppla resultatet till beslutsfattare och invånare.

Kontaktinformation

Telefon

070-6759255

Adress

Olaigatan 34

703 61 Örebro

Örebro

Sverige

Representanter

Moa Ramnerö Utställare

Embrace Safety