Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten Utställare

21

Presentation
Brottsoffermyndigheten är en myndighet i rättsväsendet som arbetar för att främja brottsoffers rättigheter och uppmärksamma deras behov och intressen.

I Brottsoffermyndighetens monter kan du samtala med myndighetens medarbetare om brottsoffers rättigheter och ta del av informationsmaterial om rätten till brottsskadeersättning och möjligheten att söka medel ur Brottsofferfonden. Där finns också möjlighet att se och prata om Brottsoffermyndighetens webbplatser jagvillveta.se, frivilligtsex.se och tystnainte.se.

Programpunkter

Brottsoffers mänskliga rättigheter

Fredag 18 november 2022 15:30 - 16:00 Lilla scenen

Representanter

Profilbild för Anna Wergens

Anna Wergens Utställare

Brottsoffermyndigheten

Profilbild för Klara Heikkilä Jonsson

Klara Heikkilä Jonsson Utställare

Brottsoffermyndigheten