Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022

SOS Barnbyar / Stöd vid familjeåterförening AMIF Utställare

67

Presentation
Under perioden Januari 2020 – Januari 2023 bedriver SOS Barnbyar en familjestärkande verksamhet i projektform med finansiellt stöd av Europeiska Asyl, Migrations & Integrationsfonden (AMIF). Verksamheten syftar till att genom individuellt anpassade insatser stötta målgruppen (Tredjelandsmedborgare som ankommer till Sverige på anknytning till ensakommande barn & unga) i deras etableringsprocess & därigenom bidra till en mer effektiv integration i det svenska samhället. Genom att erbjuda ett praktiskt nära stöd utifrån ett tydligt målinriktat arbetssätt bidrar verksamheten till ökade förutsättningar för familjerna att kunna etablera sig och få en så bra start som möjligt i Sverige.
Typ

Fredstorget

Kontaktinformation

Representanter

Andreas Johansson Utställare

SOS Barnbyar / Stöd vid familjeåterförening AMIF