Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för Fair Action

Fair Action Utställare

70

Presentation
Fair Action är en ideell förening som arbetar för att få företag att ta ansvar för sin påverkan på människor och miljö. Vi granskar hur varor och tjänster är producerade och sätter press på företag att förbättra arbetsvillkor och betala levnadslöner.

Det blir allt vanligare att företag marknadsför sitt hållbarhetsarbete. Samtidigt finns det ett gap mellan vad företagen säger att de gör och hur det faktiskt ser ut i verkligheten. Exempelvis är nästan hälften av företagens miljöpåståenden i reklam överdrivna, vilseledande eller vaga (Konsumentverket, 2021). När allt fler marknadsför sig som hållbara är det viktigt ur en demokratisynpunkt att unga självständigt kan granska om företagens påståenden stämmer, och att företagen tar ansvar för människor och miljö.

Vi är på MR-dagarna i år för att visa upp vårt studiematerial Vi handlar, vem betalar? I det finns verktyg och metoder så elever självständigt kan granska företags hållbarhetsarbete. Utbildningsmaterialet är framtaget av Fair Action och Ung Media Sverige med stöd av Allmänna Arvsfonden.

www.vihandlarvembetalar.se

Typ

Fredstorget

Kontaktinformation

Representanter

Emma Grönlund Utställare

Fair Action