Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för Human Rights Watch

Human Rights Watch Utställare

63

Presentation
Human Rights Watch försvarar människors rättigheter i ett 90-tal länder globalt, genom att belysa övergrepp och ställa förövare inför rätta. Vi undersöker och rapporterar om övergrepp som sker i alla delar av världen. Tillsammans med andra organisationer arbetar vi för att hjälpa de allra mest sårbara och skipa rättvisa.

Vår organisation består av ungefär 450 personer, med över 70 nationaliteter. Vi är bland annat landsexperter, advokater och journalister som arbetar för att skydda de mest utsatta, från sårbara minoriteter och civila i krigstid, till flyktingar och barn i nöd. Vi riktar vårt påverkansarbete mot regeringar, företag och väpnade grupper, för att sätta press på dem att ändra eller genomdriva lagar, policyer och metoder.

För att säkerställa vårt oberoende vägrar vi statlig finansiering och granskar noggrant alla donationer för att se till att de överensstämmer med våra riktlinjer, uppdrag och värderingar.

Human Rights Watch arbetar med några av väldens största kriser, så som kriget i Ukraina, Talibanstyret i Afghanistan och flyktingkrisen i Europa.
Typ

Fredstorget

Kontaktinformation

Telefon

0762390989

Webbsida

www.hrw.org

Adress

Norrsken House

Birger Jarlsgatan 57c

11356 Stockholm

Sverige

Representanter

Christina Abdulahad Utställare

Human Rights Watch