Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2022
Profilbild för UNHCR, FN:s flyktingorgan

UNHCR, FN:s flyktingorgan Utställare

64

Presentation
UNHCR är en global organisation med syftet att rädda liv, skydda flyktingars rättigheter och skapa en bättre framtid för människor på flykt och statslösa personer.

Vi arbetar för att säkerställa att alla har rätt att söka asyl och hitta en fristad när de befinner sig på flykt från våld, förföljelse, krig eller katastrof.

Sedan 1950 har vi arbetat med ett antal olika kriser runtom i världen, och gett livsavgörande stöd till flyktingar, asylsökande, internflyktingar och statslösa människor. Vi samarbetar med många olika partners för att hitta lösningar och säkerställa att människor har en trygg plats där de kan känna sig hemma och bygga upp sitt liv på nytt.
Typ

Fredstorget

Programpunkter

Familjeåterförening-en rättighet för alla?

Torsdag 17 november 2022 15:00 - 15:30 Lilla scenen

Representanter

Elisabeth Haslund Utställare

UNHCR, FN:s flyktingorgan