Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2019
Profile image for 43. Människorättsbaserad vård i psykiatrin – går det?

43. Människorättsbaserad vård i psykiatrin – går det? Passed

Friday November 15, 2019 09:00 - 10:00 Musikalen

Panelists: Agneta Persson, Anna Jacobson, Anna-Karin Engqvist Jonsson, Annika Åkerberg, Emma Broberg

Sverige har vid upprepade tillfällen fått stark kritik från både FN och Europarådet som rör överdriven användning av tvång inom tvångsvården. Av Socialstyrelsens data kan en se att användning av tvång och tvångsåtgärder trots detta inte skiljer sig särskilt de senaste åren. En granskning SKL gjort av journalerna inom psykiatrin visar därtill att hela 17 procent av dem som vårdas inom den psykiatriska heldygnsvården drabbas av vårdskador, till exempel felmedicinering, och att personer har fått posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, efter att ha vistats i psykiatrin, då de utsattes för bältning eller andra tvångsåtgärder. 

 Av Ivos iakttagelser och slutsatser från 2018 framgår även att många av de problem och brister som finns i vården, däribland bristande patientmedverkan, kvarstår sedan tidigare år. Västra Västra Götalandsregionen har sedan år 2013 utvecklat människorättsbaserat arbete inom delar av psykiatrin. Vid de avdelningar som prövat arbetssättet har tvångsåtgärder och vårdskador minskat. Under seminariet belyses den kritik Sverige fått, brukarnas/rättighetsbärarnas erfarenheter och Västra Götalandsregionens nya arbetssätt.

Organizer

Civil Rights Defenders, Västra Götalandsregionen, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Tags

Delaktighet
Metoder och verktyg
Normer
Psykisk hälsa
Tvångsvård

Form

Seminarium

Prioriterade målgrupper

Tjänstepersoner vid landsting/region
Förtroendevalda
Intresserad allmänhet

Language

Svenska

Sign language interpretation

Ja/Yes

Lecturers

Agneta Persson Panelist

Anna Jacobson Panelist

Västra Götalandsregionen

Annika Åkerberg Panelist

Civil Rights Defenders

Emma Broberg Panelist