Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2024
Profilbild för Barns rättigheter i tider av kris: prioritering, delaktighet och handling

Barns rättigheter i tider av kris: prioritering, delaktighet och handling

Fredag 15 november 2024 09:00 - 10:00 CET

Talare: Fredrik Malmberg, Juno Blom, LSU, Pernilla Baralt, Skellefteå kommun
Moderator: UNICEF Sverige

Trots tider av stora förändringar, oroligheter och ekonomiska nedskärningar får barns rättigheter inte bortprioriteras. Hur kan vi fortsätta prioritera barns rättigheter och säkra deras delaktighet i tider av förändring? Barns rättigheter ska aldrig villkoras, och synen på barn som rättighetsbärare måste stärkas. FNs barnrättskommittés rekommendationer till Sverige betonar att alla barns jämlika uppväxtvillkor ska stärkas, oavsett bakgrund. Investeringar i barn är nödvändiga både för framtiden och här och nu.


Barnrättsarbetet kan inte stanna vid att vi känner till att barnkonventionen finns utan vi måste lära oss att använda den i praktiken. Att säkerställa barns delaktighet innebär att ge dem en röst i beslutsprocesser som påverkar deras liv och skapar trygga miljöer för att uttrycka sina åsikter.

Under workshopen får deltagarna lyssna till myndigheter, civilsamhället och offentlig verksamhet samt bidra med egna erfarenheter. Workshopen erbjuder möjlighet till interaktion i mindre grupper för att dela tankar om hur vi kan främja, skydda och stärka barns rättigheter i Sverige, och inkludera deras perspektiv i omställningsprocessen.Arrangör

UNICEF Sverige

Ämne

Barn och unga
Samhällsomställning

Målgrupp

Förtroendevalda
Tjänstepersoner

Språk

Svenska
Teckenspråkstolkad

Programform

Konferensprogram (60 min)
Nivå: Medel
Workshop

Föreläsare

Fredrik Malmberg Talare

Fredrik Malmberg (ännu ej tillfrågad, talare kommer att beslutas)

Juno Blom Talare

Juno Blom, Barnombudsman

LSU Talare

Landsrådet för Sveriges barn- och ungdomsorganisationer, namn på talare, (kommer att beslutas)

Pernilla Baralt Talare

Generalsekreterare, UNICEF Sverige

Skellefteå kommun Talare

Tjänsteperson samt ev ungdomar (tillfrågade men ej bestämt vilka)

UNICEF Sverige Moderator

återkommer med namn