Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2024

Tro och religion som sammanhållande kraft i samhället

Fredag 15 november 2024 09:00 - 10:00 CET

Moderator: Marika Griehsel
Paneldeltagare: Anna Hjälm, Biskop Åsa Nyström, Ulrika Markgren


Sverige beskrivs ofta som ett av de mest sekulariserade länderna i världen. Traditionellt har tro och religion i Sverige varit en privatsak. I omställningens tid möter vi allt oftare människor och sammanhang som ger tro och religion större utrymme. Hur skall vi leva tillsammans och lära av varandra ? Kan religion vara en resurs i mötet med den andra och bidra till existensiell hälsa och minskade fördomar? 

 

I Skellefteregionen upplever både kyrkan och samhället en tydlig omställning i synen på religion och religionsfrihet. Många av våra nyinflyttade från andra länder och kulturer har ett annat förhållningssätt till sin religion och sitt religionsutövande – ofta mer självklar än vad vi är vana vid. Denna förändring ger oss som kyrka ytterligare tillfälle att samarbeta med övriga samhället för att identifiera och möta behoven av gemenskap och sammanhang. Det är nytt och nyttigt för oss, då vi tvingas göra upp med den religiösa ”beröringsskräck” vårt samhälle brottas med!

 Vi möts i ett samtal om hur religionsdialog och inter-religiöst arbete i ett samhälle i förändring kan vara en positiv kraft i omställningens tid. Vi diskuterar gemensamma erfarenheter som kan eller har bidragit till ökad förståelse och gemenskap och därmed ett mer inkluderande samhälle.


Arrangör

Svenska kyrkan

Ämne

Demokratisk omställning
Samhällsomställning

Målgrupp

Civilsamhälle
Intresserad allmänhet

Språk

Svenska
Teckenspråkstolkad

Programform

Konferensprogram (60 min)
Nivå: Medel

Föreläsare

Marika Griehsel Moderator

Journalist och föreläsare. Tidigare utrikeskorrespondent för SVT. Honl har återkommande haft uppdrag som ledare för samtal och debatter i nära samråd med uppdragsgivare som UD, Sida, Sipri, Utrikespolitiska institutet, Nordiska Afrikainstitutet, FOI med flera.

Anna Hjälm Paneldeltagare

Direktor för Svenska teologiska institutet i Jerusalem (STI). Disputerad kulturgeograf, med bred samhällsvetenskaplig grundutbildning och har arbetat under lång tid med dialog över religionsgränserna

Biskop Åsa Nyström Paneldeltagare

Biskop i Luleå stift sedan den 3 juni 2018. Hon är den nionde i ordningen sedan stiftet bildades 1904.

Ulrika Markgren Paneldeltagare

Kyrkoherde i Skellefteå pastorat.
Skellefteå pastorat är fem församlingar i samverkan: Byske-Fällfors församling, Jörn-Bolidens församling, Kågedalens församling, Skellefteå landsförsamling och Skellefteå Sankt Olovs församling.