Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2024

Ungas livsvillkor i norra Sverige

Fredag 15 november 2024 12:30 - 13:30 CET

Moderator: Linda Tjälldén
Paneldeltagare: Helene Hellmark Knutsson, Juno Blom

Projektet Youth Up North har under fyra år ökat ungas delaktighet i Norr- och Västerbotten. Genom projektet har vi samlat ungas röster. Syftet med projektet är att öka ungas egenmakt att påverka där unga lever, bor och verkar för att på så sätt skapa mer levande landsbygder. Vad är viktigt för barn och unga i landsbygdskommuner i norra Sverige idag? Hur kan vi skapa möjlighet för fler unga att leva, bo och verka i hela Sverige? Det är spännande frågor vi gemensamt kommer att mötas för att diskutera med barnombudsmannen Juno Blom och landshövding i Västerbotten Helene Hellmark Knutsson. Vi tar del av ungas egna berättelser om att leva i landsbygdskommuner i norra Sverige.

Arrangör

Youth 2030 Movement

Ämne

Barn och unga
Demokratisk omställning

Målgrupp

Intresserad allmänhet
Tjänstepersoner

Språk

Svenska

Programform

Konferensprogram (45 min)
Nivå: Medel

Föreläsare

Linda Tjälldén Moderator

Helene Hellmark Knutsson Paneldeltagare

Landshövding Västerbottens län

Juno Blom Paneldeltagare

Barnombudsman