Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2024
Profilbild för Hur kan vi stärka ungas skyddsfaktorer mot destruktiva och antidemokratiska tankemönster?

Hur kan vi stärka ungas skyddsfaktorer mot destruktiva och antidemokratiska tankemönster?

Torsdag 14 november 2024 11:30 - 12:15 CET

Föreläsare: Liam Sallmander, Maria Bolme

Välkommen på ett seminarium där Fryshuset berättar om sina olika arbetssätt och metoder. Ni får också möta unga storytellers och se exempel från våra dialogutbildningar. 

Fryshuset bedriver ett 60-tal olika verksamheter på flera orter runt om i Sverige, där unga har möjlighet att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete. Genom sina verksamheter arbetar Fryshuset för att stärka ungas psykiska och fysiska hälsa och ge verktyg som möjliggör förflyttning. 

Värdegrunden är vår viktigaste kompass och står för den handlingskraft som uppstår när passioner, perspektiv, kunskap och generationer enas under samma tak. Vårt arbete bygger på kärlek och en tro på människan. Vi arbetar alltid för något – inte emot. När vi riktar energin rätt kan alla människor, med stöd av positiva sammanhang och medmänniskor, resa sig och gå framåt. 
Vi arbetar med både främjande, förebyggande och riktade insatser. 

Vi bygger tillit och relation. Vi utvecklar positiva sammanhang för unga där lusten att delta och gemensamma passioner överbryggar olikheter och skapar motivation och framtidstro. Vi ger uppmuntran, förtroende och ansvar för att unga ska växa och själva ta makten över sina liv. 

Vi lyssnar in vad som händer i samhället och ställer om snabbt. Vi agerar med mod i det som är nytt och okänt. Vi ser möjligheter och vågar skapa förändring där andra ofta ser problem.

Arrangör

Stiftelsen Fryshuset

Ämne

Barn och unga
Demokratisk omställning

Målgrupp

Förtroendevalda
Tjänstepersoner

Språk

Svenska
Teckenspråkstolkad

Programform

Konferensprogram (45 min)
Nivå: Medel

Föreläsare

Profilbild för Liam Sallmander

Liam Sallmander Föreläsare

Liam Sallmander är projektledare för Tillsammans för Sverige, en interreligiös verksamhet inom Fryshuset som arbetar för att motverka rasism och extremism. Liam brinner för att skapa en neutral plats där unga kan mötas och prata med varandra.

Profilbild för Maria Bolme

Maria Bolme Föreläsare

Maria Bolme är filmare och samhällsvetare. Maria har utvecklat Fryshusets demokratifrämjande metod Vi Gör Demokrati som ska stötta skolan i sitt demokratiuppdrag.