Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2024

Rättvis omställning i Sápmi

Torsdag 14 november 2024 10:30 - 11:30 CET

Klimatkrisen påverkar människor över hela världen, med temperaturer som stiger snabbare ju närmare polerna du kommer. Det samiska folket vittnar om hur den globala uppvärmningen redan försvårar levnadsvillkoren. Samtidigt växer trycket på det samiska samhället då många av de åtgärder som behövs i klimatomställningen planeras på just samisk mark. 

Samiska rättigheter kränks med andra ord både som en konsekvens av den globala uppvärmningen och som en följd av de åtgärder som vidtas i klimatomställningen. 

Samerådet och Amnestys nordiska sektioner arbetar i ett gemensamma projek med fokus på det samlade trycket på samiska marker, och mer specifikt hur de planerade klimatanpassningar påverkar samers mänskliga rättigheter idag och framåt. I en kommande rapport analyseras också hur lagstiftningar i de nordiska länderna kan och behöver stärkas för att skydda urfolksrätten i en tid när stora klimatomställningsinsatser behöver ske. 

Omställningen till ett hållbart samhälle är nödvändig och akut, men den måste vara rättvis där samisk kunskap och samiska perspektiv står i förgrunden när vi ställer om.

Arrangör

Amnesty Sverige

Ämne

Grön omställning
Minoriteter

Målgrupp

Civilsamhälle
Tjänstepersoner

Språk

Svenska
Teckenspråkstolkad

Programform

Konferensprogram (60 min)
Nivå: Medel