Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2024

Den svenska neutraliteten: ett hot mot antirasistiskt arbete?

Fredag 15 november 2024 12:30 - 13:30 CET

Föreläsare: Patrick Konde
Moderator: Frida Sandegård
Paneldeltagare: Anna Adeniji, Elena Namli, Marco Vega

Neutralitet och exceptionalism är begrepp som är relevanta för att förstå det svenska förhållningssättet till rättigheter och rasism och därmed förutsättningarna för antirasistiskt arbete.

Vi på Inclusion Academy erfar att den svenska självbilden i relation till antirasism är präglad av två motstridiga hållningar - neutralitet och exceptionalism. De båda begreppen är relevanta för att förstå det svenska förhållningssättet till rättigheter och rasism och för att kritiskt kunna självransaka självbilden för att förbättra förutsättningarna till antirasistiskt arbete.

Om självbilden är att vi antingen är neutrala inför rasism (t.ex. genom att vara färgblinda) eller att vi är exceptionella (d.v.s. att vi redan är antirasister utan att behöva agera) så uppfattas antirasistiska insatser som antingen överflödiga eller polariserande och konfliktsökande. Detta påverkar organisationers handlingskraft och förmåga att arbeta antirasistiskt.

I den här panelen vill vi adressera och diskutera föreställningar om neutralitet och exceptionalism samt hur det påverkar och utmanar antirasistiskt arbete kopplat till arbetsmiljö och strategisk utveckling inom svenska organisationer.

Arrangör

Inclusion Academy AB

Ämne

Demokratisk omställning
Kompetensförsörjning

Målgrupp

Civilsamhälle
Tjänstepersoner

Språk

Svenska
Teckenspråkstolkad

Programform

Konferensprogram (60 min)
Nivå: Medel

Föreläsare

Patrick Konde Föreläsare

Frida Sandegård Moderator

Anna Adeniji Paneldeltagare

Elena Namli Paneldeltagare

Marco Vega Paneldeltagare