Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2024
Profilbild för Ansvarsfulla inköp i omställningens tid

Ansvarsfulla inköp i omställningens tid

Fredag 15 november 2024 14:00 - 15:00 CET

Föreläsare: Catarina Hägglund, Marianne Bogle, Parul Sharma

Inom EU pågår just nu ett tydligt skifte då vi rör oss från frivillighet och hållbarhetsambitioner till ökad styrning genom olika lagar och förordningar för att driva på en hållbar samhällsomställning. Utvecklingen innebär bland annat en ny syn på företagens sociala ansvar. Just nu finns det ingenting som håller företagen ansvariga för leverantörsledet och globala värdekedjor. På det sättet är det här en ny tid.

Hos många företag finns en vilja att ta ett ökat socialt ansvar i leverantörsled. Svårigheten ligger i att hitta arbetssätt som tar oss från tandlösa policys till aktiviteter som gör skillnad.

Panelen för ett samtal kring vad hållbarhetsansvaret för företag som köper produkter eller råvaror från länder med höga hållbarhetsrisker innebär och hur de nya lagkraven bidrar till att minska riskerna. Ska företag sikta på kortare produktionskedjor eller förbättrade inköpskrav och uppföljning för att på bästa sätt ta ansvar för mänskliga rättigheter i omställningen?

I panelsamtalet deltar Parul Sharma IMM, Marianne Boogle Verksamhetsansvarig CSR Sweden och Catarina Hägglund Hållbarhetschef Skellefteå Kraft.


 
Arrangör

Skellefteå Kraft

Ämne

Samhällsomställning

Målgrupp

Näringsliv
Tjänstepersoner

Språk

Svenska

Programform

Konferensprogram (60 min)
Nivå: Medel

Föreläsare

Profilbild för Catarina Hägglund

Catarina Hägglund Föreläsare

Chef Koncernstab och Hållbarhet, Skellefteå Kraft

Profilbild för Marianne Bogle

Marianne Bogle Föreläsare

Verksamhetsansvarig CSR Sweden

Profilbild för Parul Sharma

Parul Sharma Föreläsare

Människorättsjurist