Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2024

Omställning eller anpassning i Sápmi

Torsdag 14 november 2024 15:30 - 16:30 CET

Moderator: Peter Johansson
Paneldeltagare: Inger-Ann Omma, Kristina Sehlin MacNeil, Marianne Bogle

De snabba klimatförändringarna driver på behovet av en "grön omställning". Begreppet har dock till stor del kapats av kommersiella krafter som ett argument för ökat uttag av kritiska mineraler, grön energiproduktion, mm. Denna exploatering sker runt om i världen, ofta på urfolks landområden. Redan tidigare har urfolks rättigheter utmålats som att de står i vägen för samhällelig utveckling. Idag sägs urfolk dessutom stå i vägen för hela mänsklighetens överlevnad när man protesterar mot både nya och fortsatta intrång på sina marker. Detta försätter många urfolk, inklusive samerna, i en situation där förståelsen minskar för urfolkens rättigheter att bruka sina marker för försörjning och för att bevara och utveckla sina kulturer och språk. Urfolks rättigheter kränks dagligen och den snabba samhällsutvecklingen mot att producera grön teknik och grön energi spär på denna utsatthet. Paradoxalt nog är många urfolksgrupper, särskilt i arktiska områden, extra hårt drabbade av klimatförändringarna och de är de första att framhålla att åtgärder måste tas. Hur kan omställning beakta både global ekologisk hållbarhet och urfolks rättigheter?

Arrangör

Samhällsvetenskaplig fakultet, Göteborgs universitet och Várdduo - Centrum för samisk forskning, Umeå universitet

Ämne

Grön omställning
Minoriteter

Målgrupp

Näringsliv
Tjänstepersoner

Språk

Svenska

Programform

Konferensprogram (60 min)
Nivå: Medel

Föreläsare

Peter Johansson Moderator

Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet

Inger-Ann Omma Paneldeltagare

Advokat, renskötare, Vapstens sameby

Kristina Sehlin MacNeil Paneldeltagare

Várdduo – Centrum för samisk forskning, Umeå universitet

Marianne Bogle Paneldeltagare

Verksamhetsansvarig, CSR Sweden