Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2024

Arrangera program på Mänskliga Rättighetsdagarna


Den 14-15 november arrangeras Mänskliga Rättighetsdagarna för första gången i Skellefteå i Sara kulturhus. Temat för årets konferens är Rättigheter i omställningens tid

Nu har du möjligheten att arrangera ett konferensprogram (45 minuter) eller miniseminarium (25 minuter) på Nordens viktigaste mötesplats för mänskliga rättigheter. Ansök senast den 2 maj för konferensprogram och 2 september för miniseminarier.


Nedan hittar du information om priser, villkor och förutsättningar för att arrangera program. Vänligen läs igenom texterna noggrant och skicka in din ansökan via länken längst ner på sidan. Vill du arrangera 60 minuters konferensprogram (12 000 kr momsfritt)? Kontakta info@mrdagarna.se. 

Vill du få den senaste informationen om MR-dagarna? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!


Programformer

Varje år arrangeras sammanlagt omkring 150 konferensprogram och miniseminarier på MR-dagarna.
Konferensprogram, 45 minuter

Konferensprogram är huvudaktiviteten på MR-dagarna och i år lanseras ett nytt alternativ på programmen: 45 minuter i en sluten sal med 50 sittplatser. Syftet är att möjliggöra för fler att kunna medverka. Mindre civilsamhällesorganisationer kommer att prioriteras i beslutsprocessen. 

Ansökningsprocessen
Deadline för ansökan om miniseminarium är 2 maj 2024. Att skicka in en ansökan är inte bindande. Beslut om ert förslag godkänts eller ej skickas ut löpande men senast i slutet på maj. Programförslaget behöver inte vara helt komplett när ni skickar in det men ni behöver beskriva vilka huvudsakliga frågeställningar som ni ämnar lyfta för att vårt programråd ska kunna ta ställning till att godkänna eller avslå förslaget.

Priser
Att arrangera ett 45 minuters konferensprogram kostar 7 500 kr (momsfritt). Faktura på avgiften skickas i samband med beslut om godkänt program.

I avgiften ingår

 • Ett seminarium på 45  minuter
 • En sluten sal med 50 sittplatser
 • Konferensbiljetter till samtliga medverkande och samordnare för er programpunkt. Biljetterna gäller samtliga konferensdagar
 • Synlighet på MR-dagarnas programwebb och programtidning
 • Möjlighet att delta vid utbildningstillfällen om hur ni arrangerar ett intressant och tillgängligt program samt hur ni maximerar genomslaget för deltagandet vid MR-dagarna
 • Lokal med grundteknik, se nedan

Grundteknik (ingår i avgift)

 • Mikrofoner (4 st.)
 • Hörslinga
 • Möblemang
 • Möjlighet för talare att medverka via länk
 • Skärm/duk och ljudanläggning som möjliggör uppspelning av film, musik, powerpoints m.m.

Övrig information 
Eventuella tilläggsbeställningar av teckenspråkstolkning bekostas av er som arrangör. Även kostnader för medverkandes resor, arvoden och logi bekostas helt av programarrangören. Mellan varje 45 minuters konferensprogram är det 15 minuters paus. Det finns således inte möjlighet att boka ytterligare teknik än det som ingår i grundtekniken.

Miniseminarium, 25 minuter

Miniseminarium är populära 25 minuters panelsamtal och föreläsningar som arrangeras på mindre, öppna scener på MR-dagarnas utställartorg. De är korta, kostnadsfria för besökare att ta del av och placerade där besökare rör sig allra mest—i anslutning till montrarna. 

Ansökningsprocessen
Deadline för ansökan om miniseminarium är 2 september 2024. Att skicka in en ansökan är inte bindande. Beslut om ert förslag godkänts eller ej skickas ut löpande men senast i oktober. Programförslaget behöver inte vara helt komplett när ni skickar in det men ni behöver beskriva vilka huvudsakliga frågeställningar som ni ämnar lyfta för att kansliet ska kunna ta ställning till att godkänna eller avslå förslaget.

Priser
Att arrangera ett miniseminarium kostar 3 500 kr (momsfritt). Faktura på avgiften skickas i samband med beslut om godkänt program.

I avgiften ingår:

 • Ett miniseminarium på 25 minuter
 • En öppen scen med 20 sittplatser, finns även möjlighet att stå bredvid 
 • 1 st. konferensbiljett som gäller samtliga konferensdagar. OBS! Miniseminarier är kostnadsfria att besöka
 • Synlighet på MR-dagarnas programwebb
 • Möjlighet att delta vid utbildningstillfällen om hur en lägger ett intressant och tillgängligt program samt hur en maximerar sitt genomslag på MR-dagarna
 • Scen med grundteknik, se nedan

Grundteknik (ingår i avgift)

 • Dator med HDMI-ingång
 • Mikrofoner (2 st.)
 • Ståbord (2 st.)
 • Hörslinga
 • Skärm och ljudanläggning som möjliggör uppspelning av film, musik, powerpoints m.m.

Övrig information 
Eventuella tilläggsbeställningar av teckenspråkstolkning bekostas av er som arrangör. Även kostnader för medverkandes resor, arvoden och logi bekostas helt av programarrangören. Mellan varje miniseminarium är det 5 minuters paus. Det finns således inte möjlighet att boka ytterligare teknik än det som ingår i grundtekniken.

Så ökar du chansen att bli godkänd

1. Skriv kortfattat och intressant
Försök att fånga huvudbudskapet i programmet och tänk på hur er beskrivning kan väcka nyfikenhet hos den målgrupp ni vill nå ut till. Försök att få till en vass rubrik och en unik ingång på temat ni önskar att belysa. 
Våra främsta målgrupper är:

 • Tjänstepersoner och politiker 
 • Civilsamhällesanställda och -aktiva
 • Studenter samt skolelever 
 • Lärare, pedagoger och forskare
 • Näringsliv
 • Intresserad allmänhet

2. Koppling till tema
Årets tematext är en bra utgångspunkt för att hämta inspiration. Men det går jättebra att tänka bredare och belysa perspektiv inom omställning och mänskliga rättigheter som inte nämns i tematexten.

3. Ett upplägg som lockar och som ni hinner med
MR-dagarnas besökare uppskattar samhällsaktuella program med inslag av interaktivitet. Men tänk på att tiden går fort! Anpassa innehållet efter er tid och följ en röd tråd.

Grundläggande principer för medverkan

Mänskliga Rättighetsdagarna är ett projekt vars målsättning är att sprida kunskap och kännedom om principen om alla människors lika värde och rättigheter med utgångspunkt i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. En viktig målsättning är att skapa en trygg arena för samtal och diskussioner, även svåra sådana. 

Rasistiska, xenofobiska, sexistiska, homofoba eller i övrigt diskriminerande eller illegala budskap har inte en plats på MR-dagarna. Våld eller hot om våld får inte förekomma. 

Arrangemanget är inte heller en plats för spridande av partipolitiska budskap eller för en stats ensidiga uppfattning om MR-situationer eller kränkningar. Därför tillåts inte politiska partier, ambassader eller organisationer som ensidigt företräder ett partis eller en stats intresse att arrangera program eller presentera utställningar. Vi välkomnar statliga och politiska företrädare i samtal arrangerade av oberoende organisationer, men förbehåller oss rätten att i dessa samtal utkräva ansvar och att diskussionen har ett rättighetsperspektiv. 

Programarrangörer, utställare eller medverkande i programpunkter på MR-dagarna förväntas ställa sig bakom dessa grundläggande principer. MR-dagarna har rätt att tacka nej till arrangörer där det finns stark misstanke om att dessa principer inte följs eller kommer att följas.

Checklista:

 • Läs igenom all praktisk info på denna sida
 • Förbered er ansökan – ni hittar alla ansökningsfrågor från formuläret här
 • Registrera er och fyll i ansökningsformuläret, länk finns längst ner på denna sida.
 • Kolla att ni får en bekräftelse på er ansökan till den e-post som ni registrerat.

Tips! 
Prenumerera på MR-dagarnas nyhetsbrev och få information om när monterbokningen öppnar, rabatterade biljetter, programsläpp, bokade talare, med mera.


Vänligen observera 

Du som skickar in programförslaget blir "innehållsansvarig" för programmet. Detta innebär att all information om program som MR-dagarna skickar ut via e-post, så som beslut kring godkännande, kommer att skickas till din e-postadress. Vill du att fler personer i din verksamhet ska få tillgång till informationen rekommenderar vi att ni skriver in en info-adress eller själva vidarebefordrar det. Det är möjligt att ändra kontaktperson för seminariet senare genom att kontakta MR-dagarnas kansli.
Vanliga frågor

Finns det en ansökningsdeadline? 
Konferensprogram 45 minuter: 2 maj 2024
Miniseminarium 25 minuter: 2 september 2024.

Finns det möjlighet att arrangera längre seminarier?
Kontakta info@mrdagarna.se om ni vill arrangera en längre programpunkt.

Hur många seminarier kan vi ansöka om att arrangera?
Det finns ingen gräns på hur många förslag ni kan skicka in. Däremot ser MR-dagarna gärna att det finns en bredd av arrangörer för att fånga flera perspektiv. Vanligtvis godkänner vi därför max 2-3 seminarier från samma arrangör. Skickar ni in mer än ett förslag kan ni notera om något förslag ska prioriteras i rutan 'övrigt'.

Kan vi välja vilken dag vi vill anordna programmet?
Har ni exempelvis en talare som enbart kan medverka en specifik dag, vänligen påpeka detta i programformuläret i rutan ’övrigt’. Kansliet kommer i den mån det går, försöka tillgodose era önskemål och behov.

Kan jag ta del av tidigare års program? 
Ja här finns en lista med alla program som arrangerades 2023. Här finns filmade seminarier från 2023. 

Vanliga frågor

Måste vi ha klart medverkande för vårt program?
Nej men har ni funderat ut potentiella föreläsare att bjuda in får ni gärna skriva med dessa i programbeskrivningen.

När får vi besked om vårt förslag godkänts?
Beslut kommer att skickas ut löpande.

Vi har inte råd att betala seminarieavgiften, hur kan vi medverka? 
MR-dagarna har väldigt begränsade möjligheter att upplåta seminarier kostnadsfritt. Ett tips är att samarbeta med en annan organisation för att kunna dela på seminarieavgiften. 

Vad händer om MR-dagarna ställs in?
Återbetalning sker ej om arrangemanget ställs in av skäl som grundas på extraordinära och oförutsedda händelser som ligger utanför Föreningen Ordfronts kontroll (Force Majeur). Observera att ansökan om program inte är bindande. Bokningsvillkor och fakturering skickas ut i samband med besked om ert programförslag godkänts.

Skicka in programförslag

När ni är redo att skicka in ert programförslag gör ni det genom att klicka på knappen 'Skicka in ditt programförslag' nedan. Ni lämnar ert förslag via vår programplattform InvitePeople. Om det är första gången ni använder plattformen behöver ni registrera er och välja ett lösenord. Om ni har anmält förslag till oss tidigare år, loggar ni in med den e-post och det lösenord ni redan har. När ni är inloggade i InvitePeople kan ni också justera i det/de förslag som ni lämnat tidigare framtill deadline.

Skicka in ett programförslag

Har ni frågor eller vill ta del av informationen ovan i andra format? Kontakta Kimia Eghtesadi på kimia.eghtesadi@mrdagarna.se eller 
073 – 873 31 22.

Lycka till!