Huvudbild för Mänskliga Rättighetsdagarna 2024

Boka monter på MR-dagarna 2024!

Den 14-15 november arrangeras Mänskliga Rättighetsdagarna på Sara kulturhus i Skellefteå. Temat för årets konferens är Rättigheter i omställningens tid (läs om temat här). 

Ta chansen att nå ut med er verksamhet och sprida ert budskap till tusentals besökare som är intresserade och engagerade i mänskliga rättigheter genom att boka en monter på Mänskliga Rättighetsdagarna 2024! 

Forumet lockar årligen en bred publik och är årets viktigaste samlade mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter

Nedan kan du läsa om vilka montermodeller vi erbjuder, villkor, vanliga frågor och annan praktisk info. Tryck på knappen nedan för att komma till själva bokningsformuläret. Först till kvarn gäller! 

Har du några andra frågor kontakta oss på info@mrdagarna.se eller ring 08-12 15 00 52.


BOKA MONTER


Modell 1 

Storlek: 2x1 m 
Kostnad: 9 000 kronor (momsfritt) 

I paketet ingår:
 • Väggar: 2 meter i bakkant och 1 meter sidoväggar 
 • Matta (grafitgrå, 2 kvm)
 • Eluttag 
 • 2 armspots 
 • Bord 70x70 cm
 • 2 konferensstolar

Modell 2

Storlek: 2x2 m 

Kostnad: 14 000 kronor (momsfritt)

I paketet ingår:
 • Väggar: 2 meter i bakkant och 1 meter sidoväggar 
 • Matta (grafitgrå, 4 kvm)
 • Eluttag 
 • 2 armspots 
 • Bord 150x40 cm 
 • 2 konferensstolar

Modell 3 

Storlek: 3x2 m 

Kostnad: 20 000 kronor (momsfritt)

I paketet ingår: 
 • Väggar: 3 meter i bakkant och 2 meter sidoväggar 
 • Matta (grafitgrå, 6 kvm)
 • Eluttag 
 • 3 armspots 
 • Bord 180x70 cm 
 • 2 konferensstolar

Detta ingår i alla monterpaket:

 • Väggar (vita träväggar) 2,5 meter höga enligt ovan. Hörnmontrar byggs utan sidovägg om inget annat är överenskommet. 
 • Monterservice 
 • Skylt med monternummer
 • Wifi 
 • Synlighet i programtidning (gäller vid bokning senast 1 september) och på MR-dagarnas utställarwebb. 
 • 2 opersonliga biljetter till seminarieprogrammet


Tilläggsbeställningar

Om ni önskar boka ytterligare utrustning, branding av monter, skärmar eller dylikt så bokas det separat via Nolia. Eventuella tilläggsbeställningar bekostas av utställaren. Mer information skickas ut i samband med bokning.

Öppettider 

Preliminära öppettider för utställningar: 

Torsdag 14 november: 9:00-19:00*

Fredag 15 november: 9:00-17:00 

Montern måste bemannas under utställartorgets öppettider. Det är inte tillåtet att lämna montern obemannad. 

*Sluttid för 14 november ej spikad

Allmänna villkor 

Avbokning: Anmälan är bindande. Avbokning efter 1 juni debiteras med 50 procent av kostnaden enligt ovan. Avbokning efter 1 september debiteras med hela avgiften.

Betalning sker mot faktura och ska vara MR-dagarna/Ordfront tillhanda 20 dagar från bokning, försenad betalning räknas som avbokad monter om inget annat överenskommits.

Bemanning: Utställarplatsen bemannas i enlighet med MR-dagarnas öppettider.

Kostnader för resor, logi och övriga kostnader bekostas helt av er och inte av MR-dagarna.

Alla utställande organisationer måste ställa sig bakom MR-dagarnas grundläggande principer för medverkan (se nedan).

Om arrangemanget ställs in av skäl som är utom MR-dagarnas/Föreningen Ordfronts kontroll, och som gör att alternativ inte kan erbjudas, sker ingen återbetalning.

Grundläggande principer för medverkan

Mänskliga Rättighetsdagarna är ett projekt vars målsättning är att sprida kunskap och kännedom om principen om alla människors lika värde och rättigheter med utgångspunkt i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. En viktig målsättning är att skapa en trygg arena för samtal och diskussioner, även svåra sådana. 

Rasistiska, xenofobiska, sexistiska, homofoba eller i övrigt diskriminerande eller illegala budskap har inte en plats på MR-dagarna. Våld eller hot om våld får inte förekomma. 

Arrangemanget är inte heller en plats för spridande av partipolitiska budskap eller för en stats ensidiga uppfattning om MR-situationer eller kränkningar. Därför tillåts inte politiska partier, ambassader eller organisationer som ensidigt företräder ett partis eller en stats intresse att arrangera program eller presentera utställningar. Vi välkomnar statliga och politiska företrädare i samtal arrangerade av oberoende organisationer, men förbehåller oss rätten att i dessa samtal utkräva ansvar och att diskussionen har ett rättighetsperspektiv. 

Programarrangörer, utställare eller medverkande i programpunkter på MR-dagarna förväntas ställa sig bakom dessa grundläggande principer. MR-dagarna har rätt att tacka nej till arrangörer där det finns stark misstanke om att dessa principer inte följs eller kommer att följas.
Vanliga frågor 

Vilka och hur många besöker utställartorget? 

Det är fri entré till hela utställarområdet vilket innebär att ni har möjlighet att nå ut till alla de cirka 2500-3000 personer som förväntas besöka forumet. MR-dagarna besöks av många olika målgrupper såsom politiker, tjänstepersoner, civilsamhällesrepresentanter, lärare, studenter, skolklasser och en intresserad allmänhet. 

Finns det en deadline för bokning? 

Det finns inget sista datum för bokning. Det finns dock begränsat antal platser och det brukar bli fullbokat så boka gärna innan sommaren för att säkra din plats. Observera att bokningen är bindande. 

När får jag besked om vi får monter?

När ni har skickat in er intresseanmälan granskas den av kansliet för att säkerställa att er organisation lever upp till våra riktlinjer för utställningar. Intresseanmälningarna hanteras löpande men ibland kan det dröja någon vecka innan ni får svar pga hög belastning. Om ni inte får bekräftelsemail eller hör något från oss inom en vecka efter att ni skickat in er intresseanmälan så kontakta info@mrdagarna.se för att säkerställa att vi har tagit emot er anmälan. 

Hur synliggörs min utställning inför MR-dagarna?

När er intresseanmälan är godkänd får ni inloggning till MR-dagarnas utställarwebb där ni kan lägga in logotyp och mer information om er organisation och planerade aktiviteter i montern. Informationen publiceras sedan på MR-dagarnas hemsida och utställarwebb. Organisationsnamn och monternummer finns också med på utställarkartan i MR-dagarnas programtidning (gäller bokningar gjorda senast 1 september).

Vanliga frågor 

 Var på Sara kulturhus kommer utställningarna ligga? 

Utställningarna kommer att förläggas i Södra foajén i hjärtat av Sara kulturhus. I anslutning till utställningarna ligger även de öppna miniseminariescenerna samt fikaserveringar. Södra foajén nås direkt från huvudentrén och behöver passeras för att ta sig till övriga seminarielokaler vilket gör att det kommer vara ett stort flöde av besökare. 

Kan jag välja placering? 

Nej, MR-dagarnas kansli förbehåller sig rätten att placera er där vi finner det lämpligt. I bokningsformuläret kan ni skriva in önskemål ifall ni vill bli placerad jämte någon annan organisation eller om ni har någon aktivitet i montern som påverkar valet av placering.

Får vi lämna montern obemannad/packa ihop montern tidigare?

Montern måste bemannas under MR-dagarnas öppettider. Detta av respekt för våra besökare, det ser inte bra ut om montrar står tomma eller om utställare håller på att packa ner. 

Finns det möjlighet att stå kostnadsfritt för mindre organisationer? 

De bidrag som tidigare är har möjliggjort för MR-dagarna att upplåta kostnadsfria platser vid bokbord har dragits in. I dagsläget finns det därför tyvärr inte möjlighet att stå kostnadsfritt. 

Får vi dela monter med en annan organisation? 

Det går bra att dela monterplats med en annan verksamhet. MR-dagarnas kansli har dock inte möjlighet att hjälpa till med samordningen av detta.