Header image for WorkSpace Sweden
Profile image for State of Mind at Work – Återupptäck din naturliga kreativitet

State of Mind at Work – Återupptäck din naturliga kreativitet Passed

Friday April 12, 2019 09:05 - 09:35 K1

Key-note speaker: Jaan Orvet

Som internationell designstrateg och medskapare av rörelsen och boken State of Mind at Work menar Jaan Orvet att den gamla fysiska och aktivitetsabserade arbetsmodellen är trasig och utdöende. Istället måste ledare och arbetsgivare utveckla ett mer mänskligt och indivibaserat arbetssätt för att vinna morgondagens talanger och låsa upp deras potential och prestation.  

Lecturers

Profile image for Jaan Orvet

Jaan Orvet Key-note speaker

Design Strategist
Orvet Stockholm

Human Centered Design Strategist, co-founder State of Mind at Work

Jaan Orvet är internationell designstrateg och medskapare av rörelsen och boken State of Mind at Work. Han har en orubblig tilltro till vår förmåga, som människor, att lösa de arbetsmässiga och privata utmaningar vi ställs inför. I Jaans arbete spelar städerna en avgörande roll. Hur vi påverkar vår närmiljö och hur vi relaterar till platser och sammanhang utgör en del av det moderna arbetslivet. "Det individuella ansvaret och vårt eget förhållningssätt till arbetet, platserna vi utför det på och hur vi använder vår kreativitet är sammantaget en fantastisk superkraft som vi alla redan har.”