Header image for WorkSpace Sweden
Profile image for People Breakout 3: Case - Kulturchefen som får ABW att leva i förvaltningsfasen

People Breakout 3: Case - Kulturchefen som får ABW att leva i förvaltningsfasen Passed

Thursday April 11, 2019 15:40 - 16:20 K1

Lecturer: Marianne Csirmaz Steinsrud

Track: People

Kanske Nordens främsta case på en aktivitetsbaserad arbetsplats som lyckas över tid? Lyssna på Eidsiva bredbånds resa från kaos till ABW, den fina planen vs människan, kulturchefens roll och fokus och vilka Do’s & Don’ts som finns för att få ABW att fortleva över tid.

Lecturers

Profile image for Marianne Csirmaz Steinsrud

Marianne Csirmaz Steinsrud Lecturer

Kultursjef
Eidsiva bredbånd

Kultursjef, Eidsiva bredbånd AS