Huvudbild för WorkSpace Sweden
Profilbild för People Breakout 2: Morgondagen arbetsplats – när kroppen själv får bestämma

People Breakout 2: Morgondagen arbetsplats – när kroppen själv får bestämma Har passerat

Fredag 12 april 2019 11:15 - 11:45 K1

Föreläsare: Lena Lehmann

Spår: People

På morgondagens arbetsplats blir människan viktigare än någonsin. När digitaliseringen ständigt skruvar upp kraven och vi fortsätter jobba minst halva delen av dygnets vakna timmar blir tiden på jobbet mer avgörande för vår hälsa än vi tidigare insett. Vilka förutsättningar krävs för att alla ska orka och må bra på jobbet? Hur kan vi skapa inkluderande arbetsplatser där den fysiska arbetsmiljön utformas till att vara så människovänlig som möjligt? Hur påverkar det personliga ledarskapet jobbhälsan?
Kom på ett föredrag med hälsoveteranen Lena Lehmann om vad vi måste ta hänsyn till när vi skapar nya arbetsplatser, varför vi måste ställa oss frågan vilka som jobbar här imorgon men inte idag och hur vi kan göra mer rätt från början med hjälp av universell design. För i slutändan vill vi låta jobbet bli 8 timmar av hälsa, för alla!

Föreläsare

Profilbild för Lena Lehmann

Lena Lehmann Föreläsare

Organisationskonsult
Lena lehmann ab

Lena Lehmann AB
Hur ser arbetsplatsen ut om kroppen får bestämma? Hur kan vi skapa den arbetsmiljö som utgår i från våra behov av välmående?

Lena har alltid varit intresserad av och jobbat med det är som får oss människor att må bra. Varför vi gör de val vi gör avseende våra egna möjligheter att påverka hälsan är den viktiga frågan för Lenas engagemang. Lena är fysioterapeut, ergonom (Människa, teknik, organisation, KTH) och organisationskonsult. Hon har under 18 år jobbat inom Feelgood Företagshälsa med olika uppgifter såsom chef, verksamhetsutveckling, affärsutveckling och utbildning. Några av Lenas huvudsakliga uppgifter har varit att driva hälsostrategiska projekt hos olika kunder, stödja i det systematiska arbetsmiljöarbetet, skapa kundunika utbildningar, föreläsa och bygga upp digitalutbildningsproduktion. Sedan oktober 2018 är Lena fristående konsult i hållbara arbetshälsa med utbildning som huvudsaklig inriktning.