Lena Lehmann Föreläsare

Organisationskonsult
Lena lehmann ab

Föreläsare för

People Breakout 2: Morgondagen arbetsplats – när kroppen själv får bestämma

Fredag 11:15 - 11:45 K1

Lena Lehmann AB Hur ser arbetsplatsen ut om kroppen får bestämma? Hur kan vi skapa den arbetsmiljö som utgår i från våra behov av välmående? Lena har alltid varit intresserad av och jobbat med det är som får oss människor att må bra. Varför vi gör de val vi gör avseende våra egna möjligheter att påverka hälsan är den viktiga frågan för Lenas engagemang. Lena är fysioterapeut, ergonom (Människa, teknik, organisation, KTH) och organisationskonsult. Hon har under 18 år jobbat inom Feelgood Företagshälsa med olika uppgifter såsom chef, verksamhetsutveckling, affärsutveckling och utbildning. Några av Lenas huvudsakliga uppgifter har varit att driva hälsostrategiska projekt hos olika kunder, stödja i det systematiska arbetsmiljöarbetet, skapa kundunika utbildningar, föreläsa och bygga upp digitalutbildningsproduktion. Sedan oktober 2018 är Lena fristående konsult i hållbara arbetshälsa med utbildning som huvudsaklig inriktning.

Land
Sverige