Header image for Vitalis 2021

Sessions

Track: Införande

Införande av e-hälsa, digitalisering och AI löper risken att inte önskade mål trots stora satsningar då det ofta saknas metoder och strategier för att mäta nytta och samhällseffekter.

I detta spår så hittar föreläsningar inom området effektmätning, nyttorealisering och styrning.

All sessions

Filters

Location

Language

Topic

Objective of lecture

Level of knowledge

Target audience

Keyword