Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för E-hälsostrategi en förutsättning för ett framgångsrikt e-hälsoarbete

E-hälsostrategi en förutsättning för ett framgångsrikt e-hälsoarbete

Föreläsare: Michael Ländin

Spår: Äldreomsorg / Socialtjänst

SKR utsåg den 1 juni 2020 Kalmar kommun som en av de tio modellkommuner som ska fungera som modell för äldreomsorgens digitalisering. I Kalmars äldreomsorg finns i grunden en e-hälsostrategi som fokuserar på arbetssättet innan ny teknik introduceras. Michael Ländin beskriver här e-hälsostrategin som nyckeln i arbetet med digitalisering.
Den innehåller behovsanalys, omvärldsbevakning, prioriteringsanalys och nyttoutvärdering. Det har gett en mer digitaliserad äldreomsorg än någonsin tidigare. Medicinrobotar, digitala läkemedelsskåp, digitala signeringslistor, direktkontakt i sjukvårdens system, digitala trygghetslarm, digitala lås, all social dokumentation i mobilerna, nattkameror tillsyn hemtjänst, nattkameror boende, GPS-larm, japanska toaletter, digitala videobesök, digitala cyklar, Wi-Fi, fiber och iPads på alla boenden och i hemtjänsten.
Framgångarna för kommunen har även spridit sig ut i Europa och som projektet har, i konkurrens med 400 andra projekt, gått till final i "Innovation in Politics Awards" för just denna digitalisering med fokus på medicinrobotar.Språk

Svenska

Ämne

Elderly Care

Föreläsningssyfte

Tools for implementation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Purchasers/acquisitions/eco nomy/HR
Technicians/IT/Developers
Researchers
Students
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Education (verification)
Welfare development,
Municipality

Föreläsare

Profilbild för Michael Ländin

Michael Ländin Föreläsare

Ordförande Omsorgsnämnden
Kalmar kommun

Michael Ländin är Ordförande i Omsorgsnämnden i Kalmar kommun. Han har en bakgrund som IT-företagare och är även ersättare i Riksdagen.