Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för IT-rond som verksamhetsutveckling

IT-rond som verksamhetsutveckling

Föreläsare: Gerolf Nauwerck, Linda Fasth, Malin Lohela Karlsson, Tuija Jonasson

Spår: Framtidens omsorg och vård

Trots den spektakulära utvecklingen av IT, inte minst i vården, är det fortfarande svårt att uppnå en friktionsfri IT-miljö för slutanvändare.

IT-ronder har presenterats som ett sätt att möta IT-problem inte minst i vården. Här tar vi ett brett grepp på frågan genom att dels presentera Region Västmanland som länge arbetat med konceptet, dels resultat från en forskningsstudie som belyst IT-ronder ur ett kvalitativt perspektiv. Fokus i seminariet kommer att ligga på framgångsfaktorer och utmaningar.

Fallbeskrivningen baseras på Region Västmanlands implementering av IT-ronder som har bedrivits sen 2017. Regionens syfte med en IT-rond för den digitala arbetsplatsen är att identifiera förbättringsmöjligheter inom verksamheten med fokus på IT. Till hjälp har ett diskussionsunderlag tagits från för att systematiskt undersöka och fånga förbättringsförslag med bäring på den digitala arbetsplatsen.  Arbetet har varit lyckat och bidragit till verksamhetsutveckling. Exempel från IT-ronder lyfts och utmaningar samt möjligheter presenteras.

Forskningsstudien kompletterar fallbeskrivningen genom att sätta den i en större svensk kontext och pekar på likheter och skillnader med jämfört med andra ansatser.

Den andra delen av seminariet diskuterar vi gemensamt framgångsfaktorer och utmaningar, med en särskild fokus på samspelet mellan olika roller – inte minst IT och HR – när det gäller att uppnå en långsiktigt hållbar IT-rond som bidrar till verksamhetsnyttan.

Språk

Svenska

Ämne

Change Management

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Intermediate

Målgrupp

Management/decision makers
Organizational development
Technicians/IT/Developers
Healthcare professionals

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Management
Usability

Föreläsare

Profilbild för Gerolf Nauwerck

Gerolf Nauwerck Föreläsare

Verksamhetsarkitekt/doktorand
Uppsala universitet

Profilbild för Linda Fasth

Linda Fasth Föreläsare

Verksamhetschef Digitala tjänster
Region Västmanland

Utveckling av hälso- och sjukvården ligger mig varmt om hjärtat. Med hjälp av digital teknik kan vi förbättra vården för invånare och patienter

Malin Lohela Karlsson Föreläsare

HR-strateg Arbetsmiljö, med. dr
Region Västmanland

Profilbild för Tuija Jonasson

Tuija Jonasson Föreläsare

Enhetschef
Region Västmanland

Som enhetschef för Region Västmanlands IT-support vill jag bidra till att vår organisation är ett stöd för övriga verksamheter att vara sitt "bästa jag". Vi lever i en föränderlig värld där digitaliseringen numera är en del av det dagliga, vi behöver stötta användarna i man kan få ut så mycket som möjligt ur den digitala floran. En del av stödet vi ger är att genomföra IT-ronder inom Regionen, vilket jag tillsammans med några kollegor pratar om på Vitalis 2021