Header image for Vitalis 2021
Profile image for Nationella initiativ till stöd för interoperabilitet för att uppnå en strukturerad och  ändamålsenlig  dokumentation

Nationella initiativ till stöd för interoperabilitet för att uppnå en strukturerad och ändamålsenlig dokumentation Passed

Thursday May 20, 2021 13:00 - 14:10 Masterclass

Lecturers: Erika Ericsson, Lotti Barlow, Vivéca Busck Håkans

Track: Masterclass@vitalis

Language

Svenska

Topic

Annat, eHälsa

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Verksamhetsutveckling

Keyword

Utbildning (utbildningsbevis)

Lecturers

Erika Ericsson Lecturer

Samordnare
Sveriges Kommuner och Regioner

Arbetar på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som samordnare för den nationella samverkansgruppen för strukturerad vårdinformation, en del av Nationellt system för kunskapsstyrning.

Profile image for Lotti Barlow

Lotti Barlow Lecturer

E-hälsostrateg
Socialstyrelsen

Förvaltningsledare för Snomed CT

Profile image for Vivéca Busck Håkans

Vivéca Busck Håkans Lecturer

Utredare
E-hälsomyndigheten

Vivéca Busck Håkans, processledare inom NGS-programmet. Sjuksköterska och statsvetare med lång erfarenhet av informatik inom hälso- och sjukvården. Vivéca ingår i Sveriges expertgrupp för ICNP, International Classification of Nursing Practice. (ICNP är den terminologi som sjuksköterskor över stora delar av världen använder för att journalföra omvårdnad.)