Header image for Vitalis 2021
Profile image for Lärande exempel som stöd i e-hälsoarbetet inom socialtjänsten

Lärande exempel som stöd i e-hälsoarbetet inom socialtjänsten

Lecturers: Agneta Aldor, Anette Kronlid

Track: Äldreomsorg / Socialtjänst

E-hälsomyndigheten tog i sitt regeringsuppdrag Nationellt stöd vid införande och användning av digital teknik (e-hälsa) fram ett koncept för lärande exempel med djup. Vilken nytta ger det och går det att helt stödja sig på lärande exempel i sin verksamhetsutveckling? Under 2020 har konceptet testats och utvecklats vidare tillsammans med ett antal kommuner. I denna föreläsning beskrivs erfarenheter av arbetet med lärande exempel både utifrån kommuner som bidragit med sådana exempel men också de som använt dem i sitt utvecklingsarbete.

Language

Svenska

Topic

Socialtjänst

Objective of lecture

Orientering

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Omsorgspersonal
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Välfärdsutveckling
Kommun
Uppföljning/Nulägesbeskrivning
Information/myndighet

Lecturers

Profile image for Agneta Aldor

Agneta Aldor Lecturer

Utredare
E-hälsomyndigheten

Agneta Aldor har under mer än tio år arbetat med utveckling av e-hälsa inom kommuner på såväl lokal, regional som nationell nivå. Vill se nytta med den digitala utvecklingen inom kommunernas socialtjänst och hälso- och sjukvård, nytta för individ och medarbetare men också för samhället i stort.

Profile image for Anette Kronlid

Anette Kronlid Lecturer

Verksamhetsutvecklare välfärdsteknik
Trollhättans stad

Anette Kronlid har lång erfarenhet från både verksamhetsnära arbete och ledande uppdrag inom kommunal vård och omsorgsverksamhet. Är sedan 2016 anställd som verksamhetsutvecklare med uppdraget att verka för trygg och säker implementering av välfärdsteknik. I uppdraget ingår att omvärldsbevaka och identifiera praktiska och organisatoriska förutsättningar men framförallt handlar det om att utveckla metoder och arbetssätt för verksamhetsutveckling kopplat till välfärdsteknikens möjligheter.