Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Lärande exempel som stöd i e-hälsoarbetet inom socialtjänsten

Lärande exempel som stöd i e-hälsoarbetet inom socialtjänsten

Föreläsare: Agneta Aldor, Anette Kronlid

Spår: Äldreomsorg / Socialtjänst

E-hälsomyndigheten tog i sitt regeringsuppdrag Nationellt stöd vid införande och användning av digital teknik (e-hälsa) fram ett koncept för lärande exempel med djup. Vilken nytta ger det och går det att helt stödja sig på lärande exempel i sin verksamhetsutveckling? Under 2020 har konceptet testats och utvecklats vidare tillsammans med ett antal kommuner. I denna föreläsning beskrivs erfarenheter av arbetet med lärande exempel både utifrån kommuner som bidragit med sådana exempel men också de som använt dem i sitt utvecklingsarbete.

Språk

Svenska

Ämne

Social services

Föreläsningssyfte

Orientation

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Care professionals
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Welfare development,
Municipality
Follow-up/Report of current status,
Government information

Föreläsare

Profilbild för Agneta Aldor

Agneta Aldor Föreläsare

Utredare
E-hälsomyndigheten

Agneta Aldor har under mer än tio år arbetat med utveckling av e-hälsa inom kommuner på såväl lokal, regional som nationell nivå. Vill se nytta med den digitala utvecklingen inom kommunernas socialtjänst och hälso- och sjukvård, nytta för individ och medarbetare men också för samhället i stort.

Profilbild för Anette Kronlid

Anette Kronlid Föreläsare

Verksamhetsutvecklare välfärdsteknik
Trollhättans stad

Anette Kronlid har lång erfarenhet från både verksamhetsnära arbete och ledande uppdrag inom kommunal vård och omsorgsverksamhet. Är sedan 2016 anställd som verksamhetsutvecklare med uppdraget att verka för trygg och säker implementering av välfärdsteknik. I uppdraget ingår att omvärldsbevaka och identifiera praktiska och organisatoriska förutsättningar men framförallt handlar det om att utveckla metoder och arbetssätt för verksamhetsutveckling kopplat till välfärdsteknikens möjligheter.