Header image for Vitalis 2021
Profile image for Egenmonitorering av fosterljud hos kvinnor  med komplicerad graviditet

Egenmonitorering av fosterljud hos kvinnor med komplicerad graviditet

Lecturer: Anna-Karin Ringqvist

Track: Egenmonitorering

För kvinnor med komplicerad graviditet innebär graviditeten många besök på sjukhus. I pandemitider innebär det dessutom ökade risker för kvinnor att besöka sjukhus. De gravida är även unga och har en förväntan på digitala lösningar. Egenmonitorering ökar flexibiliteten, kan anpassas utifrån kvinnornas behov och förenkla tillvaron för dem. Projektet med egenmonitorering är i linje med Sahlgrenskas mål att öka digitalisering och ett mer personcentrerat arbetssätt. Kvinnor med diabetes är en grupp med tät monitorering under graviditet. Syftet med projektet är att kvinnor med diabetes ska kunna få en trygg och säker vård utan att de behöver komma in till sjukhuset. De genomför CTG-kontroller(fosterövervakning)  i hemmet. De lånar utrustning och utbildas. En barnmorska följer upp CTG-kurvan på distans och återkopplar till patienten. Projektet är ett pilotprojekt och har utvärderats efter 6 månader. Tekniken fungerar väl och endast i 7 % behövdes uppföljning på sjukhus. Alla kvinnor kände sig trygga med egenmonitorering och alla var nöjda med konceptet. Det innebär även en positiv inverkan på miljön då de inte behöver resa. Dessa kvinnor är även en riskgrupp för Covid-19 och det är av stort värde at de inte behöver komma till sjukhuset. För kliniken innebär det nya arbetssättet ett minskat behov av mottagningstider.


Language

Svenska

Topic

Vård på distans

Objective of lecture

Inspiration

Level of knowledge

Introduktion

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Studerande
Vårdpersonal
Patientorganisationer/Brukarorganisationer

Keyword

Exempel från verkligheten (goda/dåliga)
Nytta/effekt
Personcentrering

Lecturers

Profile image for Anna-Karin Ringqvist

Anna-Karin Ringqvist Lecturer

Verksamhetsutvecklare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Jag är barnmorska sedan 30 år och arbetar nu som verksamhetsutvecklare inom förlossningsvården. Min drivkraft och passion är att förbättra vården för kvinnor och barn i samband med barnafödande.