Huvudbild för Vitalis 2021
Profilbild för Egenmonitorering av fosterljud hos kvinnor  med komplicerad graviditet

Egenmonitorering av fosterljud hos kvinnor med komplicerad graviditet

Föreläsare: Anna-Karin Ringqvist

Spår: Egenmonitorering

För kvinnor med komplicerad graviditet innebär graviditeten många besök på sjukhus. I pandemitider innebär det dessutom ökade risker för kvinnor att besöka sjukhus. De gravida är även unga och har en förväntan på digitala lösningar. Egenmonitorering ökar flexibiliteten, kan anpassas utifrån kvinnornas behov och förenkla tillvaron för dem. Projektet med egenmonitorering är i linje med Sahlgrenskas mål att öka digitalisering och ett mer personcentrerat arbetssätt. Kvinnor med diabetes är en grupp med tät monitorering under graviditet. Syftet med projektet är att kvinnor med diabetes ska kunna få en trygg och säker vård utan att de behöver komma in till sjukhuset. De genomför CTG-kontroller(fosterövervakning)  i hemmet. De lånar utrustning och utbildas. En barnmorska följer upp CTG-kurvan på distans och återkopplar till patienten. Projektet är ett pilotprojekt och har utvärderats efter 6 månader. Tekniken fungerar väl och endast i 7 % behövdes uppföljning på sjukhus. Alla kvinnor kände sig trygga med egenmonitorering och alla var nöjda med konceptet. Det innebär även en positiv inverkan på miljön då de inte behöver resa. Dessa kvinnor är även en riskgrupp för Covid-19 och det är av stort värde at de inte behöver komma till sjukhuset. För kliniken innebär det nya arbetssättet ett minskat behov av mottagningstider.


Språk

Svenska

Ämne

Remote Health Care

Föreläsningssyfte

Inspiration

Kunskapsnivå

Introductory

Målgrupp

Management/decision makers
Politicians
Organizational development
Students
Healthcare professionals
Patient/user organizations

Nyckelord

Actual examples (good/bad)
Benefits/effects
Patient centration

Föreläsare

Profilbild för Anna-Karin Ringqvist

Anna-Karin Ringqvist Föreläsare

Verksamhetsutvecklare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Jag är barnmorska sedan 30 år och arbetar nu som verksamhetsutvecklare inom förlossningsvården. Min drivkraft och passion är att förbättra vården för kvinnor och barn i samband med barnafödande.