Header image for Vitalis 2021
Profile image for Nationella gemensamma specifikationer inom e-hälsa

Nationella gemensamma specifikationer inom e-hälsa

Lecturer: Rodabe Alavi

Track: Informatik/semantik/standards

I slutet av året är E-hälsomyndigheten klar med regeringsuppdraget: Uppdrag att tillgängliggöra och förvalta gemensamma nationella specifikationer, NGS. 

E‑hälsomyndigheten föreslår nationell samordning för att underlätta utveckling och användning av specifikationer inom e‑hälsoområdet. Tankar om hur samordningen kan organiseras och vilka aktörer som bör delta i bedömning och prioritering av vilka specifikationer som kan få status som nationell gemensam e‑hälsospecifikation, presenteras under seminariet.

Language

Svenska

Topic

Annat, eHälsa

Objective of lecture

Orientering

Level of knowledge

Fördjupning

Target audience

Chef/Beslutsfattare
Politiker
Verksamhetsutveckling
Forskare (även studerande)
Studerande
Omsorgspersonal
Vårdpersonal

Keyword

Nytta/effekt
Styrning/Förvaltning
Innovativ/forskning
Dokumentation
Information/myndighet

Lecturers

Profile image for Rodabe Alavi

Rodabe Alavi Lecturer

Utredare
E-hälsomyndigheten

Rodabe Alavi är programledare för regeringsuppdraget S2019/01521/FS Uppdrag att tillgängliggöra och förvalta gemensamma nationella specifikationer. Hon är medicinsk informatiker och data- och systemvetare med lång erfarenhet av offentlig digitalisering från Regeringskansliet och Socialstyrelsen.